+90 (212) 709 87 09 / +90 (212) 244 66 00
Faks : (212) 245-43-31
İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul

Hızlı Menü

Kiev Maup Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

 İnsanları ele alan sosyoloji bilimi son zamanlarda önemi daha çok artan bir bilim dalı haline gelmiştir. Bilimsel, sistematik ve eleştirel bir inceleme yaparak insanların toplum içindeki rolünü araştırmaktadır. Toplum yapısı ve işleyişini inceleyen bu bilim dalı son yıllarda üniversitelerde öğrenci sayısında büyük artış olan bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölümde okumak istiyorsanız saygın bir üniversite konumunda olan Kiev Maup Üniversitesine kayıt yaptırmanız önerilmektedir.


Toplum yapısını oluşturan bireyler ve bu bireylerin organizeli bir biçimde bir araya gelişleri, etkileşimleri, yaşadıkları olayları inceleyen bu bilim dalı insanların birbirlerine karşı tutum ve davranışlarını, onları birbirinden uzaklaştıran nedenleri, toplumsal yaşamı değiştiren etkenleri inceleyen bu bilim dalının inceleme konuları evlenme, boşanma, göç, kentleşme, suç, terör, spor gibi olgulardır. İnsanların iletişimde bulundukları kişilerin ilişkileri, sosyal kurumlar ve sosyal kurumlarla olan iletişim sonucunda insanların davranışları sosyoloji tarafından incelenerek bu konular üzerinde eğitim ortamları sizlere sunulmaktadır. Endüstrileşme, kapitalizmin yükselişi, demokrasinin doğuşu, kentleşme, aydınlanma, rönesans, bilim ve teknolojideki gelişmeler, kitle iletişim araçlarının çeşitli oluşu ve gelişmesi, rönasans, aydınlanma, aydınlanma, devrimler, sosyalist ülkelerin ortaya çıkışı ve bu ülkedeki insanların etkileşimleri, yaşayış biçimleri sosyolojinin inceleme alanları arasında yer almaktadır.

 Ekonomi, siyaset, din, kültür gibi etmenler ve toplumla olan ilişkileri çeşitli yöntem ve tekniklerle incelenerek öğrencilerin bu konulardaki bilgi birikimlerini arttırmak akademik öğretim elemanlarımızın birincil hedefleri arasında yer almaktadır.
Ekonomi siyasi hayatı nasıl etkiler? Dinin aile hayatına etkisi? Gibi soruların cevabını bulmaya çalışan sosyoloji toplumsal yapıyı bir arada tutan etkenleri ve bu etkenleri etkileyen faktörleri adeta bir mercek altına alarak inceler. Makro ölçekli analiz yöntemlerinden yararlanarak sosyoloji ile ilgili yapılan incelemelerde artış sağlanmaya çalışılmıştır. İnceleme alanlarını genişletmek amacı ile çeşitli bilimsel yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu yöntemler geliştirildikten sonra uygulama aşamalarına geçilerek bu alanda gelişme sağlamanıza yardımcı olunmaktadır.


Sosyoloji bölümünden mezun olmanız durumunda kamu ya da özel kuruluşlarda sosyal araştırmacılık, sosyal danışmanlık, insan kaynakları yöneticiliği, reklâmcılık, medya kuruluşları gibi alanlarda çalışma imkânı elde etmektesiniz. İyi bir gözlemci olma, empati yeteneği bulunma, yaşadığı çevrenin sorunları ile ilgilenme, değişim ve yeniliklere açık, eleştiri yeteneği bulunan, Türkçeyi doğru kullanabilen, sürekli okuyan, değişimlere açık, değişim ve yeniliklere açık olma sosyoloji okumak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler arasında yer almaktadır.

Teorik bilgileri özümsedikten sonra çeşitli araştırma tekniklerini de öğrenmeniz için ortamlar oluşturarak kendinizi alanınızda geliştirmenize yardımcı olmaktayız. Kendi iş ortamınızı kurarak da çalışabileceğiniz bu bölümde alanınızda karşınıza çıkabilecek her türlü sorunu verdiğimiz bilgi çerçevesinde anlamlandırmanıza destek olmaktayız. Eleştirel düşünme biçimine sahip olan kişilerin bu alanda yoğunlaştığı bilinmekle beraber kişilerin yaşamlarında topluma yarar sağlayacak işlem ve eylemlerde bulunmaları için kendileri geliştirmelerine destek olunmaktadır. Temel ve klasik sosyoloji bilgisine sahip olan bireyin Dünya’da olan akımları ve yeni bilgileri izleyerek bunları kendi çapında yorumlamasına destek olunarak sosyoloji alanında gelişmesi için ortam yaratılmaya çalışılmaktadır. Sosyoloji biliminin ne kadar önemli olduğunu ancak yapacağınız inceleme ve araştırma çalışmaları sonucunda öğrenebilirsiniz. Kamu ya da özel kurumlarda çalışabilmek amacı ile girdiğiniz bu bölümde alanınızda daha da başarılı olmak istiyorsanız üniversitede akademik kariyerinizi daha üst noktalara taşıyabilirsiniz. İş ortamınızda ya da üniversite ortamınızda katılacağınız proje ya da eğitici seminerler sizi meslek yaşantınızda daha bilgili bireyler yapabilmektedir. Aranan bir sosyolog olabilir ve kendinizi beklediğinizden çok geliştirebilirsiniz. Bu noktalara gelmek için vereceğiniz emeğin karşılığı almanızda üniversitemizden aldığınız eğitim ortamı ve akademik öğretim elemanlarımızın çok katkısı bulunmaktadır.