+90 (212) 709 87 09 / +90 (212) 244 66 00
Faks : (212) 245-43-31
İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul

Hızlı Menü

Kiev Maup Üniversitesi Psikoloji Bölümü

 

Üniversitelerde çok farklı alanlarda eğitim verilmekte ve verilen bu eğitim öğrencilerin en iyi yerlere gelebilmeleri amacıyla kalite eğitim ortamlarında gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Her geçen yıl üniversite eğitimi verilen bölümlerde farklı alanlara doğru kaymalar gerçekleşmektedir. Bu farklı alanlardan bir tanesi de psikoloji bölümüdür. Psikolojinin pek çok alt dalı bulunmaktadır. Bu alt dalların birbiriyle ilişkisi, insanlar üzerindeki ilişkisi, toplumdaki olayları etkileyiş biçimi, insanların psikolojiye bakış açıları gibi pek çok konu psikoloji bölümünün alt konuları arasında yer almaktadır.

Bu bölümden mezun olduktan sonra alt bilim dallarından hangisi ile ilgilendiyseniz o dal ile ilgili bir meslek sahibi olabilir ve bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz. Çalışabileceğiniz kurumlar her türlü kamu kuruluşları, özel klinikler, adli tıp, özel şirket ve firmalar olarak bilinmektedir. Sağlık, endüstri, insan kaynakları, reklâmcılık gibi pek çok sektörde etkin bir şekilde iş imkânları ile karşılaşabilme olanaklarınız bulunmaktadır. Psikoloji alanının etik ilkelerini benimsemek ve özümsemek bunları toplum yararına kullanabilme becerisine sahip olma gibi durumlar programımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

            Eğitim verilen her alanda sürekli gelişmeler meydana gelmektedir. Psikoloji de bu gelişmelerden bir tanesidir. Psikolojide meydana gelen bu değişimleri öğrencilere öğreterek toplum üzerinde yarattığı etki üzerinde konuşabilme gerçekleştirebilmek adına her birey çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumun ilgi ve ihtiyaçları gözetiminde verilecek olan eğitimde kişiler her daim kendilerini geliştirebilmek amacı ile uygulama yapılacak alanlara da ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçtan dolayıdır ki üniversitemiz bu ihtiyacın bilincinde psikoloji okuyan kişilere klinik ve hastanelerde uygulama yapma imkânı tanımaktadır.

Uygulama hastanelerinde psikoloji ile ilgili etik kuralların hastalar üzerindeki etkilerini inceleme ve bu etkilerin topluma yarar sağlayacak şekilde düzenlenmesi için neler yapılabileceğinin araştırılması çalışmalarını yaparak kendinizi uygulama alanlarında da farklı boyutlarda geliştirebilirsiniz. Klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, bilişsel psikoloji, sağlık psikolojisi, endüstri psikolojisi, örgüt psikolojisi gibi alanlar psikolojinin alt alanları olarak bilinmektedir. Bu alanlara olan ihtiyaçtan dolayı bu bölüme olan değer artmakta ve kişilerin olaylardan etkileniş ve olayları yorumlayış biçimlerinin nelerden etkilenerek gerçekleştiği konusu daha detaylı bir şekilde incelenmeye başlamaktadır.

            İstatistik, araştırma yöntemleri, laboratuar teknikleri, psikometri, endüstri psikolojisi, psikolojik testler, gözlem ve görüşme teknikleri, kültürlerarası psikoloji, evrimsel psikoloji, insan cinselliği, adli psikoloji gibi konularda incelemeler yapan psikoloji bilim dallarının birbirini etkileyiş biçimi üzerinde değişik uygulama ortamları yaratmaktadır. Madde bağımlılığı merkezi, diyet klinikleri, özel eğitim merkezleri, sosyal hizmetler, emniyet, engelliler okulu, adliye gibi kurum ve kuruluşlarda çalışan psikologlar bu kurumlardaki psikolojik sorunu olan kişilerin sorunları ile ilgilenerek bu kurumlardaki düzenin aksamamasını sağlamaktadırlar.

İşyerlerinde verimlilik arttırma, işten çıkarılacak kişileri belirleme, okullarda başarıyı arttırma, işyeri güvenliğinin sağlanması, çalışanların ödüllendirilmesi gibi konularda karar vermek amacı ile kurum ve kuruluşlarda psikologlar çalıştırılmaktadır. Psikologlar insanlarla ilgilenmeyi seven, doğa bilimine meraklı, sabırlı, stresle başa çıkmayı bilen, çalışkan, ikna kabiliyeti ve insanları konuşturabilme kabiliyetine sahip kişiler arasından çıkmaktadır. Bu özellikleri taşıyorum diyorsanız üniversitemizde psikoloji bölümünde eğitim görmek için gerekli olanların neler olduğu bilgisine Euro Star eğitim danışma merkezimiz sayesinde ulaşabilirsiniz. Euro Star danışma eğitim merkezi ile kuracağınız iletişimde üniversitemizde eğitim görmek için kayıt aşamasında nelerin gerekeceği bilgisine kolay bir şekilde ulaşabilir ve üniversitemizde okumaya başlamanın ayrıcalıklarından yararlanmanın keyfini çıkarabilirsiniz.