+90 (212) 709 87 09 / +90 (212) 244 66 00
Faks : (212) 245-43-31
İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul

Hızlı Menü

Kiev Maup Üniversitesi Personel Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi Bölümü

 

Üniversite seçimlerimiz her zaman yenilikçi bir anlayışla hareket eden ve daima gelişen bölümler arasından olmaktadır. Son senelerin en çok tercih edilen bölümleri arasında yer alan personel yönetimi ve çalışma ekonomisi bölümü en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Personel yönetimi bölümünü tercih eden kişiler personellerin yönetim sürecinde insan kaynakları planlaması, personel tedariki, personelin geliştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, personel sağlık güvenliğinin korunması ve çalışma ilişkilerinin düzenlenmesi gibi fonksiyonları sizlere en iyi şekilde öğreterek bu alan seçiminiz ile en iyi noktalara gelebilmeniz amaçlanmaktadır.

Kiev Maup Üniversitesi personel yönetimi ve çalışma ekonomisi bölümünde okumak istiyorsanız üniversitemizi ile ilgili araştırmayı yaparak bizimle beraber en kaliteli hizmet olanaklarını değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Çalışma ekonomisi bölümünde ise toplumda karşılaşılan üretimle ilgili sorunları, çalışma hayatı ile ilgili değişiklikleri kavrama, çalışan kitlenin refah ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlerin neler olabileceği, işyerindeki verimliliği sağlama koşulları, rekabet gücünü arttırmaya yönelik tedbirler hakkında teorik bilgi ile donatılmanıza yardımcı olunmaktadır.

            Kiev Maup Üniversitesi personel yönetimi ve çalışma ekonomisi bölümünde okuyan öğrencilerimizin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, nitelikli, gerekli bilgi ve becerilere sahip kişiler olması gerekmektedir.
Nitelikli bir yönetici yetiştirmek için vereceğimiz eğitim sonucunda teftiş kurulları, kaymakamlık, Sayıştay, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, teftiş kurulları, Devlet Planlama teşkilatı, yerel yönetimlere bağlı birimlerde çalışabilme imkânınız bulunmaktadır. Bu bölümde sosyal politika, hukuk, ekonomi, çalışma ekonomisi, sendikaların ekonomik ve toplumsal işlevleri, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, kentleşme- konut politikası, çalışma sosyolojisi, psikolojisi gibi dersler görülmektedir.

 Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı incelenmekte, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslar arası sosyal politika ve uzmanlık alanı ile ilgili dersler verilebilmektedir. Sosyoloji ve hukukun analitik yöntemlerden yararlanarak sosyal güvenlik ve sendikacılık, toplu pazarlık alanında araştırma çalışmaları yapılmaktadır. Çalışma yaşamında konusu geçen ekonomik ve sosyal alanda araştırma olanakları tanınmakta olan üniversitemizde araştırma- geliştirme faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde hem kendinizi daha iyi noktalara taşıyabilme olanağınız bulunmakta hem de üniversitemizi iyi yerlere getirme imkanınız bulunmaktadır.

            İşçi- işveren ilişkisi, sanayileşmenin ortaya çıkardığı sosyo- ekonomik problemler, bunların çözüm yolları, uluslar arası sosyal politika, işgücü piyasası, işgücü arzı, istihdam ve işsizlik- enflasyon ilişkisi, işsizliğin ekonomik açıdan değerlendirilmesi, pazarlama stratejileri gibi konular sosyolojinin tanımı, doğuşu, diğer bilimlerle ilişkisi, sosyo- kültürel yapı, sosyal değişme ve gelişme kavramları üniversite bünyesinde sizlere öğretilen kavramlar olarak yer almaktadır.

Bankacılık ve finans sektöründe, sendikalarda uzman, denetçi, üst düzey yönetici olarak iş bulabilme imkanlarınızın haricinde; idari hâkim, kaymakam, denetçi gibi mesleklerde görev alma imkanları değerlendirilmektedir. Kendinizi bu alanlarda geliştirmek ve personel yönetimi ve çalışma ekonomisi bölümünde yer almak istiyorum diyorsanız en kısa sürede yapmanız gereken üniversitemize başvuru yapmak olmalıdır. Bu üniversitede yer alan bölümlerden herhangi birinde okumak istiyorsanız bölüm ile ilgili olarak gerekli bilgiyi edinmek amacı ile Euro Star eğitim danışma merkezi’ne başvuru yapabilir ve gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Euro Star eğitim danışma merkezi olarak sizleri her türlü bilgiyi vermeyi amaç edinmektedir. Çalışma ekonomisi alt bilim dalları yönetim ve çalışma sosyolojisi, çalışma ekonomisi, iş ve sosyal güvenlik hukuku olarak ayrılmıştır. Üniversitemizde bu dallarda verilecek olan eğitimde en başarılı noktalara yükselebilir ve kendinizi kanıtlayabilme olanağınızı değerlendirebilirsiniz. Bu dallarda oldukça üstün performans sergilemenize yardımcı olacak olan akademik öğretim elemanlarımız sizlere en iyi eğitim olanağını sunmaktadır.