+90 (212) 709 87 09 / +90 (212) 244 66 00
Faks : (212) 245-43-31
İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul

Hızlı Menü

Kiev Maup Üniversitesi Felsefe Bölümü


Ukrayna’nın başkentinde bulunan Kiev Maup Üniversitesi, Ukrayna’nın saygın ve önemli üniversiteleri arasında bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren son derece başarılı bir eğitim politikası izleyen Kiev Maup Üniversitesi’nin Avrupa standartlarındaki eğitimi ve aynı zamanda akademik personel olarak da nitelikli ve uzman öğretim görevlileriyle Ukrayna ve diğer ülkelerdeki pek çok öğrencinin okumak için yoğun ilgi gösterdiği okullardan biridir.

Bologna Kriterleri’ni uygulayan eğitim sistemiyle mezun ettiği öğrenciler dünyanın pek çok ülkesinde başarılı bir geleceğe adım atmaktadırlar. Bu ayrıcalıklı eğitim sistemine dahil olan öğrenciler aynı zamanda üniversitenin üstün teknolojik donanımlı laboratuarları ve dersliklerinde eğitimlerini geliştirmekte, aynı zamanda üniversitenin sahip olduğu kütüphane ile de çalışmalarına katkı sağlamaktadırlar.

Türkiye YÖK kurumu tarafından tanınırlığı olan ve aynı zamanda denklik sahibi olan Kiev Maup Üniversitesi’nde bugüne dek çok sayıda Türk öğrenci de eğitimlerini tamamlamış, ve hala çok sayıda Türk öğrenci de eğitim almaya devam etmektedir. Hiçbir sınav zorunluluğu olmadan, yalnızca okumak istedikleri bölümü seçebilme şansı olan öğrenciler mezun olduklarında da bu çok saygın üniversite diplomasıyla, dünyadaki pek çok ülkede önemli kurum ve kuruluşlarda iş sahibi olmaktadırlar.

Avrupa Birliği ile uyumlu bir eğitim programına sahip olan Kiev Maup Üniversitesi’nde Flesefe Bölümü de çok sayıda öğrencinin tercih ettiği önemli bölümler arasında yer almaktadır. Dört yıllık eğitim programları boyunca Felsefe Bölümü öğrencileri sadece felsefe eğitimi almıyor, aynı zamanda bir dünya anlayışına ve fikrine de sahip oluyorlar. Farklı düşünceler, farklı bakış açıları ve farklı perspektifler kazanan öğrenciler mezun olduklarında dünyaya katkı sağlayacak entelektüel düzeyleri son derece yüksek öğrenciler olarak mezun olmaktadırlar.

Felsefe Bölümü’nde pek çok konuda dersler verilmektedir. Bunlardan bazıları Felsefeye Giriş Dersleri, Mantık ve Sembolik Mantık, Sosyal Bilimler ve Sosyoloji dersleridir. Aynı zamanda öğrencilerin eğitimlerinde Psikoloji, ilkçağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ felsefe tarihi dersleri, uygarlık tarihi, dünya tarihi, metafizik, epistemoloji, sanat tarih, düşünce tarihi, yunan felsefesi ve hukuk gibi dersler de almaktadırlar.

Felsefe Bölümü öğrencileri yalnızca felsefe alanında eğitim almadıkları gibi, kendilerini bilimin diğer dallarında da eğitme şansı bulmaktadırlar. Siyaset bilimi, siyaset tarihi, modern felsefe, toplum ve iletişim, zihin felsefesi, dil felsefesi gibi alanlarda da eğitim almakta hatta, antropoloji, siyaset felsefesi, çağdaş felsefe, sanat ve tarih felsefesi gibi alanlarda da son derece etkin ve geniş bir eğitim alma şansını yakalamaktadırlar.

Felsefe Bölümü öğrencileri doğru sorular sormayı öğrendikleri gibi, sorulara doğru ve mantıklı cevaplar verebilmeyi, olaylara ve durumlara doğru açılardan bakabilme, yorum yapabilme gibi özellikler kazanabilmeyi de öğrenmektedirler.

Kiev Maup Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencileri üniversitenin kendilerine sağladığı sosyal olanaklardan da faydalanmakta ve pek çok seminer, konferans ve panel seçeneklerini değerlendirerek mesleki anlamda kendilerini ve bilgilerini geliştirme şansı yakalamaktadırlar. Sosyal anlamda öğrencilerine pek çok olanak sağlayan Kiev Maup Üniversitesi’nde öğrencilere festivaller, organizasyonlar, geziler, etkinlikler düzenlenmekte ve bu şekilde öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanmakta ve pek çok yabancı öğrencinin de kaynaşmasına yardımcı olunmaktadır.

Erasmus öğrenci değişim programı da uygulayan Kiev Maup Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencileri, diğer bölüm öğrencileri gibi eğitimlerinin belli bir dönemini diğer Avrupa Birliği üyesi ya da üye adayı ülkelerin üniversitelerinde sürdürebilme ve farklı kültürler ve yeni deneyimler kazanabilmektedirler. Türk öğrencilerimiz ise son yıllarda üniversiteye yoğun bir ilgi göstermekte olup, aldıkları saygın ve prestijli diplomayla ve YÖK denkliği ile birlikte isterlerse Türkiye’de ya da dünyanın pek çok ülkesinde kariyer yapabilme ve işe girebilme avantajına sahip olmaktadırlar.

 

 

 

<